Kursy na hirudologów

W Polsce coraz więcej osób zaczyna zajmować się prowadzeniem profesjonalnych zabiegów z pijawkami. Specjalista, który stawia pijawki nazywany jest hirudologiem bądź hirudoterapeutą, ale potocznie w środowisko ochrzciło go mianem „operatora pijawki”. Aby zdobyć wiedzę oraz praktykę w zakresie hirudologii trzeba odbyć specjalistyczny kurs, który kończy się uzyskaniem certyfikatu. Jest to szczególnie ważne, gdyż dużo ludzi oferuje stawianie pijawek nie posiadając żadnych dokumentów, które uwiarygodniłyby ich kwalifikacje w tym zakresie. Wielu z nich zamiast pomóc może zaszkodzić. Błąd podczas zabiegu z pijawkami może pacjenta sporo kosztować, dlatego należy zwracać uwagę, czy hirudolog, do którego zamierzamy udać się na zabieg, posiada odpowiedni certyfikat i kwalifikacje.

Specjalistyczne kursy, w trakcie których można nabyć podstawowe doświadczenie i otrzymać świadectwo ukończenia kursu, kosztują od 2000 do 6000 złotych. Po nich można prowadzić samodzielnie hirudoterapię.

W Polsce zawodu hirudologa oraz najważniejszych zasad hirudoterapii można uczyć się uczestnicząc w kursach organizowanych m.in. przez następujące firmy i instytucje:

Na co przeznaczysz 1% podatku w tym roku?

Oddasz go Urzędowi Skarbowemu czy przekażesz Organizacji Pożytku Publicznego Fundacja FERSO?

Zobacz jak wiele dobrego robimy dla miejskich ubogich dzieci, dla ochrony natury, zwierząt i roślin, wyobraź sobie czego jeszcze dokonamy za jeden procent
Twojego podatku!

Do pobrania PITy 2011 program Program do rozliczania PITów 2011, lub tutaj także drugi popularny pity 2011 program Program PITy 2011 do pobrania, lub tu ministerstwo finansów program program do obliczania PITów 2011 pomaga przekazać jeden procent podatku -> 1 PROCENT 2011, do pobrania formularz deklaracja pit-37 druk PIT 37 pdf.